informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Program rada apoteke za 2024. »
Informator o radu 2021 »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - Dodavanje izvestaja

Samo za administratore

lozinka: *
datum:
1. din  
2. din  
3. din
4. din
3. din
  UKUPNO UPLATE din  
1. din
2. din
3. din
4. din
5. din
6. din
7. din
8. din
9. din
10. din
  UKUPNO ISPLATE din  
  NOVO STANJE din  

  

Napomene:
- datum unositi u obliku dd.mm.gggg., na primer 21.12.2009.
- dinarske iznose unositi sa tačkom za odvajanje hiljada i decimalnom zapetom, npr. 12.250,45
- upisuju se samo redovi koji imaju potvrdu na kraju (štiklirano)
- sa obaveznih redova nemoguće je skinuti potvrdu na kraju ()
- unos lozinke (*) je OBAVEZAN i pri unosu se vide samo tačke/zvezdice

U slučaju problema, kontaktirajte webmastera.

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com