informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Informator o radu »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Finansijski plan za 2015. godinu, .xls »
Plan nabavki za 2015. godinu, .pdf »
Završni racun (2015. godina), .xls »
Plan javnih nabavki za 2014. godinu, .pdf »
Finansijski plan za 2014. godinu, .xls »
Plan za 2013. godinu »
Završni racun (2012. godina), .xls »

 

Finansijski izvestaji - Dodavanje izvestaja

Samo za administratore

lozinka: *
datum:
1. din  
2. din  
3. din
4. din
3. din
  UKUPNO UPLATE din  
1. din
2. din
3. din
4. din
5. din
6. din
7. din
8. din
9. din
10. din
  UKUPNO ISPLATE din  
  NOVO STANJE din  

  

Napomene:
- datum unositi u obliku dd.mm.gggg., na primer 21.12.2009.
- dinarske iznose unositi sa tačkom za odvajanje hiljada i decimalnom zapetom, npr. 12.250,45
- upisuju se samo redovi koji imaju potvrdu na kraju (štiklirano)
- sa obaveznih redova nemoguće je skinuti potvrdu na kraju ()
- unos lozinke (*) je OBAVEZAN i pri unosu se vide samo tačke/zvezdice

U slučaju problema, kontaktirajte webmastera.

 

Apoteka Medica Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefoni: 026/516-169, 540-881, fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com